Announcements

Print

नियुक्ति आदेश- लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ता पद (हिंदी महिला, इतिहास सामान्य, संस्कृत सामान्य, भूगोल सामान्य, जीव विज्ञान, कृषि सामान्य, अंग्रेजी महिला )

हिंदी महिला1.3 MB

इतिहास सामान्य2.5 MB

संस्कृत सामान्य4.2 MB

भूगोल सामान्य3.7 MB

जीव विज्ञान854.8 KB

कृषि सामान्य852.6 KB

अंग्रेजी महिला823.9 KB

 

Publish Date: 24-08-2016